Domov pro seniory společnosti Dům klidného stáří Glossus s.r.o.

                                     Z důvodu chřipkové epidemie bude od čtvrtka 8. 2. 2018 až do odvolání platit v našem zařízení     

                                                     ZÁKAZ NÁVŠTĚV

 

                                                        O zrušení zákazu budete informováni zde na webových stránkách.

                                                                 Děkujeme za pochopení. Vedení DKS Glossus s.r.o.

 

S účinností od 1. 1. 2018 dochází ke zvýšení úhrady za ubytování a stravování v Domě klidného stáří Glossus s.r.o.

  • U jednolůžkového pokoje z 10.000 na 10.300 Kč.
  • U dvoulůžkového pokoje z 9.200 na 9.500 Kč.

Vzhledem k nárůstu cen energií a surovin bylo nutné přistoupit k tomuto opatření.
Děkujeme za pochopení. Vedení DKS Glossus s.r.o., 1. 12. 2017

 

Hodnocení kvality služebSnažíme se neustále zlepšovat poskytované služby a velice si vážíme hodnocení redakce www.peceoseniory.cz, které nám bylo na důkaz úspěšnosti této snahy uděleno.

Důvěryhodná firma 2015Tímto bychom vám, našim klientům a obchodním partnerům, chtěli poděkovat za projevenou důvěru. Díky naší spolupráci, kterou tato důvěra umožnila, jsme získali ocenění Důvěryhodná firma 2015.

Dobrý anděl

Od února 2005 společnost Dům klidného stáří Glossus s. r. o. provozuje v Pardubickém kraji Domov pro seniory.

Krajský úřad Pardubického kraje v roce 2008 vydal rozhodnutí pod Č. j.: KrÚ 15621/2008, na základě kterého obdržel Dům klidného stáří Glossus s. r. o. registraci k poskytování sociálních služeb.

V září 2010 byla v Domově pro seniory Dům klidného stáří Glossus s. r. o. provedena inspekce kvality poskytování sociálních služeb.
Výsledek inspekce: domov pro seniory splňuje standardy kvality sociálních služeb uvedené ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V květnu 2016 byla v Domově pro seniory Dům klidného stáří Glossus s. r. o. provedena kontrola plnění registračních podmínek.
Výsledek kontroly: domov pro seniory splňuje registrační podmínky pro provozování sociální služby v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.