Kulturní odpoledne v Chrasti

Kulturní odpoledne pro seniory v sokolovně v Chrasti za účasti herce Václava Vydry... skvěle jsme se pobavili, poslechli dechovky. Připraveno bylo také malé pohoštění. Organizátorům patří veliký dík.