Z DŮVODU CHŘIPKOVÉ EPIDEMIE BUDE DKS GLOSSUS s.r.o.

                   OD PÁTKU 7. 2. 2020 PRO NÁVŠTĚVY DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN


 O ZRUŠENÍ ZÁKAZU NÁVŠTĚV BUDETE INFORMOVÁNI ZDE NA NAŠICH STRÁNKÁCH


Děkujeme za pochopení. Vedení DKS Glossus s.r.o.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                          S ÚČINNOSTÍ OD 1. 2. 2020 DOCHÁZÍ KE ZVÝŠENÍ ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

                                                                   V DOMĚ KLIDNÉHO STÁŘÍ GLOSSUS s.r.o.

                                                             Ø U jednolůžkového pokoje z 10.800 Kč na 11.300 Kč

                                                             Ø U dvoulůžkového pokoje z 10.000 Kč na 10.500 Kč


[ Vzhledem k nárůstu nákladů na provoz bylo nutné přistoupit k tomuto opatření. Děkujeme za pochopení. Vedení DKS Glossus s.r.o. ]

Domov pro seniory společnosti Dům klidného stáří Glossus s.r.o.

Hodnocení kvality služeb

Snažíme se neustále zlepšovat poskytované služby a velice si vážíme hodnocení redakce www.peceoseniory.cz, které nám bylo na důkaz úspěšnosti této snahy uděleno.

Dobrý anděl

Od února 2005 společnost Dům klidného stáří Glossus s. r. o. provozuje v Pardubickém kraji Domov pro seniory.

Krajský úřad Pardubického kraje v roce 2008 vydal rozhodnutí pod Č. j.: KrÚ 15621/2008, na základě kterého obdržel Dům klidného stáří Glossus s. r. o. registraci k poskytování sociálních služeb.

V září 2010 byla v Domově pro seniory Dům klidného stáří Glossus s. r. o. provedena inspekce kvality poskytování sociálních služeb.
Výsledek inspekce: domov pro seniory splňuje standardy kvality sociálních služeb uvedené ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V květnu 2016 byla v Domově pro seniory Dům klidného stáří Glossus s. r. o. provedena kontrola plnění registračních podmínek.
Výsledek kontroly: domov pro seniory splňuje registrační podmínky pro provozování sociální služby v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.