Služby poskytované naším Domovem

Ubytování

Poskytujeme ubytování převážně ve dvoulůžkových pokojích. Je zde však i třílůžkový, jeden čtyřlůžkový pokoj, a dva jednolůžkové pokoje. Kapacita prvního patra je 42 a přízemí 22 míst.

Pokoje jsou vybaveny dřevěným nábytkem. Každý uživatel má k dispozici lůžko, skříň či komodu, noční stolek, křeslo či židli, stolní lampičku. Dle prostorové kapacity pokoje je možné přinést si do domova svůj nábytek. V pokojích jsou zásuvky pro TV.

WC a koupelny jsou společné na chodbě. V pokoji pro imobilní uživatele je umyvadlo na pokoji.

Stravování

Pro naše uživatele zajišťujeme celodenní stravování (snídaně, obědy, svačiny, večeře, popřípadě druhá večeře pro DIA). Zajišťujeme dietní stravování.

Uživatelům je strava podávána na pokojích. Po celý den je uživatelům zajišťován dostatek tekutin.

Kadeřnické služby

Kadeřnice dochází dle objednání a potřeby uživatelů. Uživatelé mají možnost návštěvy v kadeřnickém salonu.

Pedikúra

Dochází pedikérka dle objednání a potřeby uživatelů.

Ergoterapie

Ergoterapie je obor léčebné rehabilitace, jež pomáhá uživatelům řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro život nepostradatelné. Tím podporuje aktivní začlenění do společnosti a přispívá k zachování optimální kvality života. Uživateli ergoterapie jsou osoby, u nichž došlo v důsledku onemocnění, úrazu, vývojové vady či procesu stárnutí k potížím s vykonáváním každodenních aktivit. Ergoterapie provádí především nácvik běžných denních činností (např. osobní hygieny, oblékání, přesunů, přípravy jídla, nakupování, manipulace s předměty).

Muzikoterapie

Hudební improvizace představuje stěžejní techniku práce muzikoterapeuta. Představuje spontánní vytváření hudby pomocí hry na tělo, zpěvu a hudebních nástrojů. Umožňuje vyvolat odpovědi uživatelů na jakékoliv úrovni postižení. Rozvíjí kontakt s uživatelem a terapeutický vztah v kontextu hudebních zkušeností. Muzikoterapeut vytváří hudebně a emocionálně příznivé prostředí, které podporuje hudební vyjadřování uživatele.

Z terapeutického hlediska nabízí hudební improvizace prostor ke svobodnému prozkoumávání nových způsobů chování, vyjadřování, komunikace a sociálních interakcí. Improvizační činnosti nabízí uživateli příležitost k volbě a rozvoji kreativity. S rozvojem terapeutického vztahu se nabízí možnost změnit ustrnulé nebo patologické vzorce reagování a integrovat je do běžného života uživatelů.

Canisterapie

Canisterapie je účinná pomocná terapie, v rámci které jsou psi využíváni ke zlepšení zdravotního stavu jedince. Pes dokáže pozitivně ovlivnit psychickou a trochu i fyzickou stránku handicapovaného člověka.

Aromaterapie

Aromaterapie je terapeutické ošetření, které podporuje zdraví, ulevuje při zátěži a stresu, posiluje imunitu organizmu a harmonizuje tělesné a duševní pochody. Využívá vlastností přírodních éterických olejů (silic) a působí jak preventivně, tak při akutních stavech.