Pro žadatele o umístění v našem Domově

Stáhněte si průvodce naším domovem ve formě prezentace MS Powerpoint.

Jak postupovat, máte-li zájem o naše služby

Kontaktujte provozní ředitelku - osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně na adrese Domova a domluvíme se na společném termínu, kdy byste nás mohl(a) navštívit v Domově.

Při osobní návštěvě si celý Domov můžete prohlédnout, získáte důležité informace o naší službě a my základní informace o Vás (věk, bydliště, případně stupeň přiznaného příspěvku na péči a kontakt na Vás). Dozvíte se, jaké služby sociální péče poskytujeme, jaké jsou denní úhrady za ubytování a stravu, jakou péči Vám můžeme nabídnout.

V případě Vašeho zájmu o náš Domov Vám poskytneme osobně nebo zašleme poštou formuláře nutné k přijetí do Domova (Žádost o uzavření smlouvy a Vyjádření lékaře)

Formuláře je možné stáhnout zde:

Při jednání o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby je třeba předložit:

  • potvrzení o poslední výši důchodu
  • průkaz pojištěnce od příslušné zdravotní pojišťovny
  • případně rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
  • případně průkaz diabetika, TP, ZTP, ZTP/P
  • případně rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti (včetně vyznačení nabytí právní moci)

V případě volného místa budete telefonicky kontaktován, případně Vám bude zaslána písemná výzva k nástupu do Domova.

V případě naplněné kapacity vám nabídneme možnost zařazení vaší žádosti do pořadníku žadatelů o službu.

Kapacita domova pro seniory je 64 lůžek.

Sazebník kompletních služeb

Cena služeb za ubytování a stravu činí 10.500 Kč za jeden měsíc (z toho činí celodenní strava na 1 den 163 Kč a ubytování 183 Kč, celkem 346 Kč/ 1 den). Pro výpočet měsíční úhrady je používán koeficient 30,42 dní za jeden kalendářní měsíc a výsledná částka je zaokrouhlena.

V případě jednolůžkového pokoje je stanovena cena za ubytování a stravu celkem     11.300 Kč za jeden měsíc (z toho činí celodenní strava na 1 den 163 Kč a ubytování  209Kč, celkem 372 Kč/ 1 den). Pro výpočet měsíční úhrady je používán koeficient        30,42 dní za jeden kalendářní měsíc a výsledná částka je zaokrouhlena.

Úkony péče jsou hrazeny z příspěvku na péči uživatele v jeho přiznané výši.