Canisterapie

Opět nás poctila svou návštěvou paní Novotná a její čtyřnozí pomocníci - canisterapeuti.